Ex-trail.pl


Kursy Wspinaczki

Kursy wspinaczki skałkowejKurs wspinaczki skałkowej

Organizujemy kursy wspinaczki skałkowej, które przygotowują do samodzielnej wspinaczki na drogach ubezpieczonych nie mających charakteru wysokogórskiego.

 

Program kursu jest zgodny z zaleceniami Polskiego Związku Alpinizmu

 

Terminy szkolenia na tym kursie mogą być ustalane indywidualnie. Grupa szkoleniowa musi liczyć minimum dwie osoby.

Warunkami uczestnictwa w kursie są:

 - ukończone 18 lat  - w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda opiekunów 

 - posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie