Ex-trail.pl


Military and Rescue

Scenariusz zakłada połączenie dyscypliny z nauką pierwszej pomocy. Zadania postawione przed uczestnikami uczą współpracować w grupie.